Τμήμα Εκτύπωσης Υφάσματος & Συναφών Ειδών

Το έταιρο τμήμα παραγωγής, η εκτύπωση υφάσματος και συναφών ειδών συμπεριλαμβάνει μια γραμμή παραγωγής με οκτάχρωμη αυτόματη μηχανή για μπλούζα καθώς και υπερσύγχρονο φούρνο στεγνώματος για κάθετη ολοκληρωμένη παραγωγή ενδυμάτων (t-shirt μπλουζάκια) και μια αντίστοιχη γραμμή παραγωγής αποτελούμενη από εξάχρωμη αυτόματη μηχανή διάστασης 70 x 100 cm και φούρνο.

Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται μια διπλωτική – σακουλοποιητική μηχανή για δίπλωμα και συσκευασία ρούχων καθώς και πρέσες διαφόρων διαστάσεων για ρούχα, καπέλα και λοιπά είδη.