Δημιουργικό

Η εταιρεία μας αρχικά αποτελείται από το Τμήμα Διοίκησης, καθώς και το Τμήμα Δημιουργικού και διεκπεραίωσης προεκτυπωτικών διαδικασιών.

Σε Windows και Mac περιβάλλον προσφέρουμε γραφιστικές μακέτες και διαβεβαιώνουμε μέσω της σωστής διεργασίας πως η εκτύπωση θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.