Τμήμα Εκτύπωσης Υφάσματος & Συναφών Ειδών


Το έταιρο τμήμα παραγωγής, η εκτύπωση υφάσματος και συναφών ειδών συμπεριλαμβάνει μια γραμμή παραγωγής με οκτάχρωμη αυτόματη μηχανή για μπλούζα καθώς και υπερσύγχρονο φούρνο στεγνώματος για κάθετη ολοκληρωμένη παραγωγή ενδυμάτων και μια αντίστοιχη γραμμή παραγωγής αποτελούμενη από εξάχρωμη αυτόματη μηχανή διάστασης 70 x 100 cm και φούρνο.

Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται μια διπλωτική-σακουλοποιητική μηχανή για δίπλωμα και συσκευασία ρούχων καθώς και πρέσες διαφόρων διαστάσεων για ρούχα, καπέλα και λοιπά είδη.