Τμήμα Εκτύπωσης Επίπεδων Επιφανειών


Ο τομέας παραγωγής της εταιρείας μας αποτελείται από το τμήμα εκτύπωσης επίπεδων επιφανειών (πλαστικών, αυτοκόλλητων, μεταλλικών κ.α.)

Το τμήμα αυτό απαρτίζεται από μια αυτόματη κυλινδρική μηχανή εκτύπωσης 70 x 100 cm UV εκτυπώσεων, από μια γραμμή παραγωγής με μια ημιαυτόματη 70 x 100 cm, μια ημιαυτόματη 80 x 110 cm καθώς και μια ημιαυτόματη 50 x 70 cm.